استاتور

استاتور لاستیکی

استاتور و روتربرای دستگاه های شناورسازی، و با هدف قرار دادن اسکلیت فلزی و لاستیک هایی با مقاومت بالا در برابر سایش درست شده اند.
درزهایی که در اسکلت فلزی وجود دارند، از برش بت شعله به صورت پیشرفته ساخته شده اند و با دقت دقیق بالا با استانداردهای خاص به هم جوش داده می شوند. روتور لاستیکی و استاتور با لاستیک مقاوم در برابر ساییش، با دستگاه جوشکاری، به هم متصل می شوند. 

استاتور به دو صورت ساخته می شود :

استاتور  لاستیکی

 در این روش استاتور لاستیکی رابا استفاده از قالب میسازند.  بعد از پر کردن قالب از لاستیک، در میزان دمای خاص و در زمان مشخص، تحت فشار نیروی پرس آن را می پزند و سپس از قالب خارج  می کنند. 

استاتور به شیوه تزریق داخل لوله

در این روش پس از تمیز کردن و پاک کردن لوله از هر روغن و فسفاتی، با استفاده از چسب، داخل لوله را آماده برای ریختن مواد لاستیکی داخل لوله می کنند. در واقع به جای استافده از قالب، از خود لوله برای این کار استفاده می کنند. سپس بعد از پخت، لوله و لاستیک کاملا به یکدیگر می چسبند.